Интеллектуалдык менчик укуктары жөнүндө отчет берүү

Биз интеллектуалдык менчик укуктарын коргоого милдеттүүбүз. Интеллектуалдык менчик укуктарынын бузулушу мүмкүн экендиги жөнүндө ар кандай даттануулар үчүн, документтериңизди info@woopshop.com дарегине жөнөтүңүз.

Биздин процедуралар тез жана тез.